„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”.

Władysław Stanisław Reymont

Słowa naszego patrona towarzyszą nam w naszej codziennej pracy. Naszym działaniem staramy się przekazywać wartości i umiejętności oraz zachowywać dziedzictwo kulturowe i tradycję naszego regionu. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!