Struktura

Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury. Posiada swoje oddziały w trzech miejscowościach: Borzykowie, Sokolnikach i Grabowie Królewskim. Początkowo (w związku z ustawą o podziale administracyjnym z 1954 r.) funkcjonowała pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie, następnie od 1973 r. nosiła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczkowie. Obecnie na mocy Uchwały Nr XXV/178/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.08.2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie nosi nazwę Biblioteki Publicznej Gminy Kołaczkowo.

KRÓTKIE KALENDARIUM:

Biblioteka w Borzykowie – rok założenia 1948 r.
Biblioteka w Sokolnikach – rok założenia 1964 r.
Biblioteka w Kołaczkowie – rok założenia 1971 r.
Biblioteka w Grabowie Królewskim – rok założenia 1985 r.

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast