Muzyczne Poddasze

Muzyczne Poddasze to klimatyczne miejsce w pałacu Reymonta w Kołaczkowie, gdzie znajduje się stała ekspozycja sprzętu kultowych marek Tonsil i Unitra. Inicjatorem pokoju muzycznego jest Pan Janusz Strzelczyk. Spotkania w Muzycznym Poddaszu odbywają się co tydzień w piątek o godz. 19:00. Zapraszamy na wyjątkowe wieczory przy muzyce i w doskonałej scenerii. Aktualne informacje są dostępne na profilu facebookowym: „Muzyczne Poddasze / Pałac Reymonta – Kołaczkowo”.

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast