Fundacja Asuncion Morera realizuje projekt nr POPC.03.02.00-00-0104/19-00 pod nazwą:

„CYFRYZACJA GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – koniński” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków UE.

Projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego polega na trzech głównych działaniach:

  • podniesienie kompetencji pracowników GOK
  • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
  • wyposażenie w sprzęt

I etap Projektu to grupowa nauka zagadnień z min. 2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych – szkolenia grupowe dla pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

II etap Projektu to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenera i przeszkolonych pracowników instytucji kultury.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz warunki szkoleń przystosowane są do uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

E-mail: projekty@morera.pl
Tel.: 177 173 852
www.morera.pl

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast