Zespół taneczny

Zespół taneczny działający przy GOK w Kołaczkowie powstał w 2000 r. Prowadzony był przez Panią Małgorzatę Haremską która pełniła funkcję instruktora i choreografa. Obecnie zespół prowadzi Pani Elżbieta Maćkowiak. W skład zespołu wchodzi młodzież z terenu Gminy Kołaczkowo. Zespół taneczny współpracuje z grupą śpiewaczą z Gorzyc, tworząc Grupę Regionalną Powiatu Wrzesińskiego. 

Próby zespołu zostały zawieszone do odwołania.