Regionalna Izba Spółdzielczości Bankowej przy PBS we Wrześni

U schyłku XIX w. zaczęło powstawać wiele stowarzyszeń, które przyjęły za cel swojego działania rozwój gospodarczy ziem polskich. Po wielu nieudanych zbrojnych powstaniach zrodziła się idea pracy organicznej, która w sposób bezkrwawy pozwalała walczyć o byt narodowy. To właśnie w Wielkopolsce w obliczu nasilonych działań Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej zaistniał silny ruch spółdzielczy, na czele którego stanęli ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski i dr Karol Marcinkowski. Z ruchu tego zrodziła się spółdzielczość bankowa w ogóle, i we Wrześni także. Już 20 czerwca 1871 roku na walnym zgromadzeniu powołano we Wrześni do życia Towarzystwo Pożyczkowe. Towarzystwo to dało początek późniejszemu Bankowi Spółdzielczemu. Tyle informacji na początek …

Resztę o historii ruchu spółdzielczego dowiecie się Państwo odwiedzając w Kołaczkowie Regionalną Izbę Spółdzielczości Bankowej działającą przy PBS we Wrześni. Izba powstała z inicjatywy ówczesnego dyrektora Banku Stefana Bachorza. Wśród eksponatów bankowej izby znaleźć można oryginalne dokumenty założycielskie i późniejsze dokumentujące działalność Banku. Ekspozycja zawiera także dokumenty przesłane przez inne banki spółdzielcze z Wielkopolski oraz maszyny i urządzenia biurowe pozwalające prześledzić etapy mechanizacji pracy w banku – od ołówka i liczydła począwszy po obecnie stosowane komputery.