O LZS

Ludowe Zespoły Sportowe w Gminie Kołaczkowo skupiają działaczy z 15 sołectw. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

Dla osiągnięcia swego celu Zrzeszenie podejmuje następujące zadania:

– organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe oraz inne organizacje sportowo-turystyczne;
– uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;
– współpracuje w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

LZS corocznie jest organizatorem lub współorganizatorem blisko 20 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kołaczkowo. Wśród nich wymienić można:
– Letnią i Halową Ligę Piłki Nożnej;
– Bieg o Złoty Kłos;
– Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski ;
– Rajd Rowerowy Rowerem po Książkę;
– turnieje sportowe: siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki nożnej.