Przesłanie zgłoszenia oznacza Twoją zgodę na skontaktowanie się w celu przesłania Newslettera z użyciem adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne , a udzielona uprzednio zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie oświadczenia na adres gokkolaczkowo@wp.pl. Administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie, tel. 61-438-50-78, adres e-mail gokkolaczkowo@wp.pl. Więcej w klauzuli informacyjnej dostępnej – INFORMACJE/RODO.