Sensoplastyka dla małych i dużych

Zajęcia prowadzi Pani Maria Mazurkiewicz. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 663 927 003.