Zajęcia taneczne

Od września do czerwca w każdą środę w Gminny Ośrodku Kultury w Kołaczkowie dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych. Instruktorką jest Pani Dominika Szymkowiak.

HARMONOGRAM:

15:30-16:10 taniec nowoczesny