Sport w gminie Kołaczkowo jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Uczy, bowiem istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Działalność sportowa i rekreacyjna opiera się na współpracy szkół, sołectw i instytucji samorządowych. Wśród najważniejszych inicjatyw sportowych w Gminie Kołaczkowo wymienić należy:
Letnią i Halową Ligę Piłki Nożnej;
– Bieg o Złoty Kłos;
– Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski ;
– Rajd Rowerem po Książkę.
Ofertę rekreacyjną uzupełniają turnieje rekreacyjne dla rodzin i sołectw. Takie współzawodnictwo to okazja do świętowania, odpoczynku oraz zabawy całej społeczności. Z kolei miłośnicy turystyki mogą skorzystać z coraz bardziej popularnej formy zwiedzania, jaką są questy.
Questing to odkrywanie dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb.
Quest Rowerowym pędem – mamucim szlakiem

Quest S(z)amarzewo. Niewidzialna granica
Questy Wielkopolskie 

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast