Sport w gminie Kołaczkowo jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Uczy, bowiem istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Działalność sportowa i rekreacyjna opiera się na współpracy szkół, sołectw i instytucji samorządowych. Wśród najważniejszych inicjatyw sportowych w Gminie Kołaczkowo wymienić należy:
Letnią i Halową Ligę Piłki Nożnej;
– Bieg o Złoty Kłos;
– Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski ;
– Rajd Rowerem po Książkę.
Ofertę rekreacyjną uzupełniają turnieje rekreacyjne dla rodzin i sołectw. Takie współzawodnictwo to okazja do świętowania, odpoczynku oraz zabawy całej społeczności. Z kolei miłośnicy turystyki mogą skorzystać z coraz bardziej popularnej formy zwiedzania, jaką są questy.
Questing to odkrywanie dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków. Celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb.
Quest Rowerowym pędem – mamucim szlakiem

Quest S(z)amarzewo. Niewidzialna granica
Questy Wielkopolskie 

X
Rozmiar czcionki
Kontrast