O LZS

     Ludowe Zespoły Sportowe w Gminie Kołaczkowo skupiają działaczy z 15 sołectw. Głównym celem Zrzeszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, jak również tworzenie warunków w tym zakresie. Dla osiągnięcia swego celu Zrzeszenie podejmuje następujące zadania:
- organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe oraz inne organizacje sportowo-turystyczne;
- uczestniczy we współzawodnictwie sportowym;
- współpracuje w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 

LZS corocznie jest organizatorem lub współorganizatorem blisko 20 przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kołaczkowo. Wśród nich wymienić można:
- Letnią i Halową Ligę Piłki Nożnej;
- Bieg o Złoty Kłos;
- Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski ;
- Rajd Rowerowy Rowerem po Książkę;
- turnieje sportowe: siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki nożnej.

ZOBACZ NOWOŚCI

Biblioteka

 

 

 

 

 

Polecane strony

Gminny Ośrodek Kultury Kołaczkowo, opracowanie G. Ordan & A. Janasik 2014