Historia i działalność GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie rozpoczął swoją działalność – 8 października 1971 r. Od tego czasu z każdym rokiem Gminny Ośrodek Kultury rozwijał się i poszerzał swoją ofertę kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną. Niezależnie od przemian społecznych oraz zmian organizacyjnych cel działania był zawsze ten sam – umożliwiać społeczeństwu twórcze i aktywne uczestnictwo w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie wypełniając swoje posłannictwo również dziś, podejmuje szereg działań na rzecz lokalnego środowiska:

 

- tworzy warunki dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień,

- kultywuje lokalną tradycję,

- promuje talenty,

- zaspokaja potrzeby czytelnicze,

- tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

- edukuje i wychowuje przez sztukę,

- oraz rozwija formy czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym i sportowym.

 

Zadania te są realizowane poprzez organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów muzycznych, imprez folklorystycznych, wystaw, festynów, przedstawień teatralnych dla dzieci, kabaretów i koncertów, działalność sportowo-rekreacyjną, turnieje i zawody sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujące swoim zakresem różne dyscypliny sportowe, organizowanie wycieczek i wyjazdów, m.in. do teatru i opery, prowadzenie stałych sekcji takich, jak: Modelarnia lotnicza, Społeczne Ognisko Muzyczne, zespół taneczny, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie kroniki GOK-u dokumentującej wszystkie wydarzenia związane z życiem kulturalnym i sportowym gminy nieprzerwanie od 1988 roku.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie prowadzi także wynajem sali na różne uroczystości, prezentacje czy szkolenia.

 


 

Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie

Pl. Reymonta 1
62-306 Kołaczkowo
NIP: 789-13-62-243
REGON: 000979509
tel. 61 438-50-78

Bank PBS we Wrześni o. Kołaczkowo nr konta: 49 9681 0002 1100 0534 0009 1543

 
Dyrektorem GOK Kołaczkowo jest Edmund Kubis


 

ZOBACZ NOWOŚCI

Biblioteka

 

 

 

 

 

Polecane strony

Gminny Ośrodek Kultury Kołaczkowo, opracowanie G. Ordan & A. Janasik 2014