Niepowtarzalność krajobrazu II w bibliotece

Zapraszamy państwa na wernisaż twórczości poplenerowej pn. „Niepowtarzalność krajobrazu”, która powstała podczas XV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania – „Z Nami Warto” z Kołaczkowa. Celem projektu było utrwalenie i popularyzowanie pięknych krajobrazów naszego terenu. Plener odbył się w dniach 08-22 września 2013 r. w Nowym Folwarku (gmina Września).   
Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 r. Działanie 431. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - „Z Nami Warto”, nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komisarzem Pleneru była artystka plastyk Pani Anna Szymanek przy współpracy z Dyrektorem Muzeum Ziemi Pyzdrskiej Panem Michałem Czerniakiem. 

Zapraszamy Państwa do kołaczkowskiej biblioteki od 02 października do obejrzenia efektów pracy artystów. Ekspozycja potrwa do 30 października i będzie dostępna w godzinach BP.


 

ZOBACZ NOWOŚCI

Biblioteka

 

 

 

 

 

Polecane strony

Gminny Ośrodek Kultury Kołaczkowo, opracowanie G. Ordan & A. Janasik 2014