Historia i działalność GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie rozpoczął swoją działalność – 8 października 1971 r. Od tego czasu z każdym rokiem Gminny Ośrodek Kultury rozwijał się i poszerzał swoją ofertę kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną. Niezależnie od przemian społecznych oraz zmian organizacyjnych cel działania był zawsze ten sam – umożliwiać społeczeństwu twórcze i aktywne uczestnictwo w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie wypełniając swoje posłannictwo również dziś, podejmuje szereg działań na rzecz lokalnego środowiska:

– tworzy warunki dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
– kultywuje lokalną tradycję,
– promuje talenty,
– zaspokaja potrzeby czytelnicze,
– tworzy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
– edukuje i wychowuje przez sztukę,
– oraz rozwija formy czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym
i sportowym.

Zadania te są realizowane poprzez organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów muzycznych, imprez folklorystycznych, wystaw, festynów, przedstawień teatralnych dla dzieci, kabaretów i koncertów, działalność sportowo-rekreacyjną, turnieje i zawody sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży obejmujące swoim zakresem różne dyscypliny sportowe, organizowanie wycieczek i wyjazdów, m.in. do teatru i opery, prowadzenie warsztatów, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie kroniki GOK-u dokumentującej wszystkie wydarzenia związane z życiem kulturalnym i sportowym gminy nieprzerwanie od 1988 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie prowadzi także wynajem sali na różne uroczystości, prezentacje czy szkolenia.