Biblioteka

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i ofertą, a także do aktywnego uczestnictwa
w życiu biblioteki.