Zapraszamy na ostatni już, wyjątkowy i klimatyczny koncert w ramach projektu „Scena wieczorem – cykl małych koncertów” dofinansowanego z programu „Kultura Interwencje”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Finalna uczta muzyczna odbędzie się w Gorazdowie.

Widzimy się 10 września 2021 (piątek) na placu przy świetlicy. Na scenie zobaczymy p. Grzegorza Tamborskiego i Szymona Tamborskiego, a wraz z nim wystąpią Renata Mikołajczyk oraz Kacper Paterski.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Rozmiar czcionki
Kontrast